Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Lộc Ninh tổng kết tình hình phát triển Kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Các xã, thị trấn
Thứ sáu, 04/01/2019, 21:55
Màu chữ Cỡ chữ
Lộc Ninh tổng kết tình hình phát triển Kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Xã Lộc Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- văn hoá xã hội năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ thực hiện năm 2019.

Nhìn chung, năm 2018 kinh tế - xã hội của xã Lộc Ninh tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả quan trọng; nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách của xã được gần 580 triệu đồng, đạt 144% so với Nghị quyết năm. Tổng sản lượng thuỷ sản khai thác đạt gần 6.000 tấn, tổng sản lượng lúa đạt gần 18 ngàn tấn đạt 100% so với kế hoạch.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết                           Ảnh: Châu Pha

​​​​​​​

Công tác phòng trừ dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại cho gia súc, gia cầm được thường xuyên quan tâm. Các ngành nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp luôn được phát huy và duy trì. Hoạt động lưu thông tiêu thụ hàng hóa tiếp tục tăng, dịch vụ - thương mại phát triển theo hướng phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng. Hiện nay, xã có 03 Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động. Tổng số hộ kinh doanh cá thể toàn xã là 252 hộ. Tỷ lệ hộ dùng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn 93%.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; trong năm xã đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân nỗ lực vươn lên trong phong trào xây dựng nông thôn mới bằng mọi hình thức. Các tiêu chí cơ bản đạt theo lộ trình, theo tự đánh giá xã đạt 18/19 tiêu chí.  Hiện nay còn 01 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí số 15 về Y tế. Vận động Quỹ An sinh xã hội được gần 600 triệu đồng; tạo điều kiện thoát nghèo cho gần 320 hộ. An ninh trật tự, Quốc phòng, quân sự địa phương được giữ vững ổn định.
Phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong năm 2019 được hội nghị xác định là: Tập chung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp – thủy sản, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát huy mọi nỗ lực để duy trì phát triển kinh tế. Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; quan tâm đời sống hộ gia đình chính sách; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo một cách bền vững, tạo điều kiện giúp đỡ cho hộ nghèo sản xuất, kinh doanh nhằm để vươn lên thoát nghèo; làm giảm, dừng các tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thể dục - thể thao ở cơ sở; sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.
Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt hơn 5.130 tấn trở lên. Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu ngân sách: đạt chỉ tiêu trên giao. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT: 100 %. Số lao động được giới thiệu giải quyết việc làm: 500 người. Đào tạo nghề cho 300 người. Đưa quân đạt chỉ tiêu trên giao.

Châu Pha

Số lượt xem: 98

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.875.651 -  Email BBT:
minhtoandtt@gmail.com