Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Nhà Lầu 1

Văn hóa - Xã hội
Thứ sáu, 04/11/2022, 13:21
Màu chữ Cỡ chữ
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Nhà Lầu 1

Hoà trong niềm vui chung của tỉnh nhà và cả nước chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (VN) (18/11/1930-18/11/2022), sáng ngày 04/11, huyện Hồng Dân đã chọn ấp Nhà Lầu 1, xã Ninh Thạnh Lợi A  làm điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư năm 2022 (gọi chung là ngày hội).