Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Những chuyển biến tích cực qua 5 năm xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới
Thứ hai, 21/12/2015, 21:20
Màu chữ Cỡ chữ
Những chuyển biến tích cực qua 5 năm xây dựng nông thôn mới

Sau 5 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay xã Ninh Qưới A đã đạt 19/19 tiêu chí về XDNTM. Từ đó tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội có bước phát triển vượt bậc, kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được hoàn thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, ổn định, bộ mặt nông thôn đổi mới rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao. ​​​​​​​

Sau khi tiếp thu, quán triệt các chủ trương của Chính phủ, của tỉnh và của huyện về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định 491 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, xã Ninh Qưới A được tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo. Đây là điều kiện thuận lợi nhất để Ninh Qưới A tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay từ khi bắt tay vào thực hiện, Ban chỉ đạo phong trào “Xây dựng NTM” của xã đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo trong việc khảo sát, lập quy hoạch, đề án, kế hoạch và quá trình tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo sát với tình hình thực tế của địa phương, trên cơ sở có sự tham gia đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, tập trung chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, quan tâm khuyến khích phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố an ninh - quốc phòng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đồng thời tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; nghị quyết, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã. Song song đó, đề ra kế hoạch tuyên truyền vận động với nhiều hình thức để mỗi cán bộ, đảng viên, hộ gia đình, các tầng lớp nhân dân nắm vững chủ trương XDNTM, nội dung chỉ tiêu, lộ trình đề án của xã và kế hoạch của các ấp với phương châm thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Mặc dù ngay từ khi bắt tay vào thực hiện có nhiều khó khăn trong khâu tuyên truyền, do nhận thức của nhiều người chưa đồng tình, tuy nhiên với quyết tâm của chính quyền, với những mô hình thí điểm ở một số gia đình, một số ấp mang lại kết quả khả quan, người dân dần nhận thấy hiệu quả và đồng thuận. Từ đó nhân rộng ra các ấp và trong toàn xã. Kết quả trên đã làm chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động cũng như sự ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, từng hộ gia đình và mỗi người dân. Đặc biệt là việc nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực tự cường, tính tiên phong gương mẫu thực hiện tốt vai trò chủ thể trong các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thông mới”.

Qua 5 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng. Trước hết là làm chuyển biến nhận thức một cách sâu sắc của các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân. Xác định rõ hơn vai trò chủ thể của người dân, đây là việc của dân, lợi ích của dân, nên đã tạo được sự đồng thuận cao từ dân, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân, khuyến khích, động viên người dân hăng hái tự nguyện tham gia đóng góp sức người, sức của XDNTM.

Trần Tiến

Số lượt xem: 43

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.875.651 -  Email BBT:
minhtoandtt@gmail.com