Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Văn hóa - Xã hội
Thứ năm, 03/09/2020, 16:35
Màu chữ Cỡ chữ
Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Ngày 17/8/2020, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. ​​​​​​​

Phạm vi điều chỉnh của Quy chế này quy định việc tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (gọi chung là cấp xã).
Quy chế được áp dụng đối với những người đăng ký tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
 Về tiêu chuẩn, phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.
 Tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Riêng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ phải tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã.
 Đối với công chức giữ chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành(Thông tư Liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy xã, phường, thị trấn).
 Quy chế này gồm có 4 Chương, 26 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/8/2020 và thay thế Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã./.
                                                                                                                    Lý Triêu

Số lượt xem: 189

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.875.651 -  Email BBT:
minhtoandtt@gmail.com