Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Xây dựng nông thôn mới ở Hồng dân được sự đồng thuận cao của người dân

Xây dựng nông thôn mới
Thứ năm, 12/07/2018, 20:50
Màu chữ Cỡ chữ
Xây dựng nông thôn mới ở Hồng dân được sự đồng thuận cao của người dân

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được xem là chương trình xuyên suốt, lâu dài, nhằm huy động mọi nguồn lực để phát triển đồng bộ hạ tầng nông thôn, nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất cũng như đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực nông thôn. Xác định được tầm quan trọng đó mà từ khi bắt tay vào thực hiện chương trình đến nay huyện Hồng Dân đã huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng vào cuộc. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao của người dân cùng vào cuộc chung tay XDNTM.

Cầu nông thôn ở huyện Hồng Dân                                                                                           ảnh: Thái Hiệp

 

Với ý nghĩa đó, trong những năm qua, ngoài việc lồng ghép hiệu quả các chương trình, đề án, các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở ở huyện Hồng Dân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận, nhất quán trong hành động nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM đề ra. Với phương châm người dân là chủ thể chính trong xây dựng NTM, trong thời gian qua, huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư trong việc đóng góp nguồn lực để xây dựng, phát triển nông thôn.
Là địa phương mới được công nhận đạt chuẩn NTM vào tháng 10 năm 2017, xã Ninh Qưới A đã coi công tác tuyên truyền, vận động là giải pháp trọng tâm để tạo sự đồng thuận trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ. Theo đó, hàng năm dựa vào các điều kiện thực tế, xã đưa ra mục tiêu phấn đấu đạt các tiêu chí khác nhau. Từ mục tiêu chung ấy, xã nhấn mạnh các nội dung trọng tâm để xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo các chuyên đề cụ thể. Từ các tiêu chí, xã đã xác định các nhóm đối tượng để tuyên truyền và phân công cho các thành viên ban chỉ đạo, đoàn thể, và các ấp làm nòng cốt vừa tuyên truyền, vừa nêu gương đi đầu trong thực hiện…   
Đường nông thôn Hồng Dân                                                    Ảnh: Thái Hiệp
​​​​​​​
Đến nay, toàn xã đã huy động được hơn 120 tỉ đồng, trong đó huy động nguồn vốn từ nhân dân là hơn 39 tỷ đồng (chiếm hơn 33%); Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh là hơn 69 tỷ đồng (chiếm gần 57%); còn lại là vốn của huyện, vốn từ ngân sách xã, vốn tín dụng và vốn vận động doanh nghiệp các tổ chức cá nhân là gần 12 tỷ đồng (chiếm 10%). Đặc biệt, nhờ chú trọng công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong toàn dân nên nhiều tiêu chí về NTM của địa phương đạt cao so với quy định chung như: Tiêu chí trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng  nông thôn, thu nhập, hộ nghèo, nhà ở dân cư…
Theo ông Lê Văn Cháng - Chủ tịch UBND xã Ninh Qưới A cho biết: NTM là chương trình có nhiều tiêu chí bao trùm trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong khi đó nguồn lực nhà nước đầu tư không nhiều. Do đó, xã xác định chỉ có tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân để bà con hiểu đúng về bản chất chương trình là do mình làm, mình hưởng thì sẽ thành công. Bằng nhiều cách thức tuyên truyền như qua các cuộc họp ở ấp, khu dân cư, lồng ghép với các cuộc họp các buổi sinh hoạt của khối đoàn thể, và qua đài, báo … dần dần bà con đều tích cực hưởng ứng.
Chủ tịch UBND xã Ninh Qưới A còn cho biết thêm: Tuyên truyền, vận động để đạt mục đích mong muốn phải bảo đảm yêu cầu “đúng, trúng, hay”. Truyền tải, phản ánh những quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân một cách trung thực, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, hấp dẫn, dễ thực hiện nhưng hiệu quả mang lại phải cao nhất.
Tương tự, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Ninh Thạnh Lợi A cũng đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt phương thức tuyên truyền lồng ghép, xen kẽ, vận dụng mọi cơ hội, điều kiện có thể, để tuyên truyền về NTM. Cụ thể như qua các buổi lễ, chương trình lớn, các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao ban, nói chuyện chuyên đề, qua các hội thi và các hoạt động văn hóa xã hội khác và trên các phương tiện thông tin đại chúng để “làm dày” vốn thông tin về NTM cho cán bộ và nhân dân.
Theo ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Thạnh Lợi A thì thực hiện phương châm "cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên, ngoài việc chú trọng xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên cơ sở chuyên nghiệp, xã còn phát huy lực lượng tuyên truyền viên là giáo viên, cán bộ hưu trí, để tuyên truyền về xây dựng NTM. Chính nhờ hiệu quả công tác tuyên truyền, nên địa phương ngày càng huy động được nguồn lực lớn cho xây dựng NTM”. Đến nay xã đã đã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM và đang hoàn tất mọi thủ tục đề nghị Ban chỉ đạo của tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.  
Theo kế hoạch thì trong năm 2018 này huyện Hồng Dân sẽ tập trung rà soát quy hoạch xã nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững; các tiêu chí đề nghị công nhận đạt chuẩn phải đảm bảo chất lượng và có tính bền vững cao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM ở các xã Vĩnh Lộc, Ninh Thạnh Lợi A, Lộc Ninh, Ninh Hòa phấn đấu hoàn thành sớm các tiêu chí XDNTM. Trong đó trọng tâm là 2 xã Ninh Thạnh Lợi A và Vĩnh Lộc. Đồng thời các xã còn lại thực hiện theo lộ trình đã đề ra. 
Có thể nói trong thời gian qua các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị - xã hội và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện đã vào cuộc tích cực hơn trong công tác tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng về xây dựng NTM có chuyển biến tích cực, rõ nét. Chính vì vậy, việc xây dựng NTM ngày càng đi vào thực chất, mang tính chiều sâu, bộ mặt nông thôn ngày càng phát triển toàn diện theo hướng bền vững và đang trên đà khởi sắc.
Lâm Thái Hiệp

Số lượt xem: 417

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: