Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Xã Ninh Thạnh Lợi qua 5 năm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thứ tư, 22/06/2016, 23:15
Màu chữ Cỡ chữ
Xã Ninh Thạnh Lợi qua 5 năm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trong 5 năm qua, việc chỉ đạo thực hiện, tổ chức nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở xã Ninh Thạnh Lợi đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Công tác giáo dục chính trị đối với đảng viên kết quả có nhiều chuyển biến rõ nét; các chủ đề, công trình phần việc của các cơ quan, đơn vị ngày càng phù hợp với tình hình thực tế gắn với việc xây dựng nông thôn mới và gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. ​​​​​​​

Trên cơ sở chủ đề học tập của các năm, Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức và cá nhân đăng ký chủ đề, công trình, phần việc dựa trên các chủ đề chung của huyện và phù hợp với điều kiện nhiệm vụ của từng tập thể và cá nhân các nội dung đăng ký đều được đưa ra bàn bạc và có sự thống nhất của tập thể trong tổ chức. Kết quả có 81 tập thể đăng ký 81 công trình và 505 cá nhân đăng ký 505 phần việc. Với quan điểm chỉ đạo là lấy việc làm theo và tinh thần nêu gương của cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị, các chi bộ để thúc đẩy cấp dưới và quần chúng nhân dân noi theo; qua 05 năm thực hiện đã tạo được nhiều chuyển biến rõ nét như: Đối với cán bộ, đảng viên về lập trường tư tưởng được tiếp tục củng cố vững vàng, luôn kiên định mục tiêu lý tưởng chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; gương mẫu chấp hành tốt nguyên tắc điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm, quy chế làm việc, quy ước khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, về phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gần gũi, biết chia sẽ, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, tạo điều kiện giúp đỡ người dân thoát nghèo, cùng nhau phát triển kinh tế, … đầu giai đoạn năm 2011 - 2015 đã phân công 146 cán bộ, đảng viên giúp đỡ 146 hộ nghèo và qua các năm Đảng ủy đều có phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, đến nay tất cả hộ nghèo được giúp đỡ đều đủ điều kiện thoát nghèo bền vững qua từng năm. Bên cạnh đó Cán bộ, đảng viên của xã luôn có ý thức sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả và đúng mục đích; kết quả qua hàng năm đã tiết kiệm mua sắm, điện, nước, điện thoại, … được 5.766.600 đồng. Trong các buổi chào cờ đầu tuần trong 05 năm ở cơ quan xã và ở các đơn vị Trường học, Trạm Y tế, … đã gây quỹ “An sinh xã hội” được 66.316.000đồng.

Tiếp tục phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tinh thần nêu gương của người đưng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt cấp xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục được phát huy, sau đợt kiểm tra tình hình khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ xã theo nội dung nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); qua kiểm tra, giám sát, của Đảng ủy đến nay các tập thể và cá nhân đã cơ bản khắc phục đúng lộ trình, đúng theo những nội dung hạn chế, khuyết điểm đã được kiểm điểm tại Hội nghị kiểm điểm cuối năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện Ban chấp hành Đảng bộ xã Ninh Thạnh Lợi luôn thực hiện tốt 12 chủ đề theo Chỉ thị 07 và Kết luận số 33 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cụ thể là:

Đối với chủ đề: Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí các Chi bộ Quân sự, Chi bộ An ninh, Chi bộ các Ban, ngành xã thực hành tiết kiệm mỗi tháng trên 10% trong chi tiêu về chi phí văn phòng phẩm, điện, nước, hội họp, trị giá khoảng 5  triệu đồng đối với hàng năm.

Đối với nhóm chủ đề: Tận tụy phục vụ nhân dân, chăm lo cho dân nghèo và người có công với nước; phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân, cụ thể là:

Mặt trận Tổ quốc: Làm tốt công tác xây dựng và triển khai thực hiện Qui ước khu dân cư đạt 9/9 ấp. Mặt trận Tổ quốc kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ vận động nhân dân ủng hộ các đội đua Ghe Ngo số tiền hơn 03 triệu đồng đối với hàng năm, phối hợp với ngành Công an giáo dục các đối tượng lầm lỡ vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Hội Nông dân: Với phong trào xây dựng mô hình “Vườn – nhà xanh, sạch, đẹp” thực hiện tốt, qua 05 năm có 9/9 ấp được công nhận đạt chuẩn mô hình này; xây dựng quỹ Hội Nông dân được 12.600.000 đồng. Tham mưu cho UBND xã phối hợp với ngành chuyên môn mở được 07 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật có 260 lượt nông dân tham dự, kết nạp 80 hội viên, xây dựng 08 tổ hợp tác nuôi cá bống tượng với 127 tổ viên.

Hội Liên hiệp Phụ nữ: Tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng trong giới phụ nữ, vận động thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, các phong trào của hội cấp trên và của cấp Ủy giao, tổ chức họp mặt các chị em phụ nữ ở 09 ấp nhân ngày 20/10 có 1200 chị em tham dự. Thành lập 05 tổ hùn vốn nâng tổng số tổ hùn vốn hiện nay là 15 tổ với 260 tổ viên tổng số tiền là 42.200.000 đồng; thành lập 10 tổ nuôi heo đất có 134 chị tham gia, đã thu hoạch 01 tổ 27 con với số tiền là 1,9 triệu đồng; vận động tiền và tổ chức thăm viếng cán bộ hội nghỉ hưu, hội viên nghèo, hội viên người dân tộc khmer, tặng quà cho học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới, thăm bệnh hội viên, tặng 25 suất quà trị giá 3.250.000 đồng. Thành lập 02 tổ trồng rau sạch với 30 tổ viên, …

Hội Cựu chiến binh: Hoàn thành tốt quỹ an sinh xã hội được trên 40 triệu đồng, bình quân mỗi hội viên đóng góp là 200.000 đồng với 214 hội viên; tham gia trồng cây xanh có trên 1000 cây tuyến vành đai ấp Cai Giảng, có khoảng 35 hội viên tham gia. Mở rộng mô hình hùn vốn, quỹ bảo mộ và một số loại quỹ khác; trong những năm qua hội viên đã hùn vốn được trên 18.000.000 đồng nâng tổng số tiền hùn vốn hiện nay là 77.930.000 đồng; quỹ bảo mộ được 12.960.000 đồng nâng tổng số tiền bảo mộ là 21.000.000 đồng, các loại quỹ khác là 20.011.000 đồng, nâng tổng số các loại quỹ hiện nay được 110.040.000 đồng.

Hội Chữ thập đỏ: Vận động hiến máu nhân đạo hàng năm được từ 15 đơn vị máu trở lên góp phần hoàn thành chỉ tiêu của đơn vị, đạt và chỉ tiêu trên giao; tặng 400 cuốn tập cho học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới; tặng 20 suất quà cho chùa Kos Thum trị giá 7.000.000 đồng, vận động tiền, gạo trị giá 9.500.000 đồng tặng cho 04 gia đình nghèo và khó khăn trong cuộc sống.

Chi bộ Trường Phan Thanh Giản: Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục vận động các mạnh thường quân đóng góp 37.260.000 đồng để tặng đồ dùng học tập và sách vở cho các em học sinh nghèo, tặng 05 sổ tiết kiệm với số tiền là 12.500.000 đồng. Tham gia tốt 03 nguồn quỹ, tổ chức thùng quỹ “Giúp bạn vượt khó”, xây dựng “Vườn hoa Bác Hồ”.

Ngoài ra xã Ninh Thạnh lợi còn thực hiện tốt nhiều mô hình hay và cách làm hay. Điển hình là tất cả cán bộ đảng viên luôn thực hiện tốt nội dung quy định chung của Đảng bộ và quy định của ngành, thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng lên; bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật, lối sống lành mạnh, xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, tham gia hoạt động xã hội, các phong trào của địa phương của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân được nâng lên đáng kể, điển hình như: Tập thể Chi bộ Trường Phan Thanh Giản, Chi bộ Y tế. Tập thể Chi bộ ấp Ngô Kim, Xẽo Dừng, Xẽo Gừa vận động hoàn thành tốt các nguồn qũy “An sinh xã hội” đạt trước thời gian kế hoạch đề ra. Đặc biệc còn có một số hội viên nòng cốt như: Ông Tô Minh Lắm, ông Trần Văn An hội viên nồng cốt Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi với mô hình nuôi tôm - sú kết họp, nuôi tôm càng xanh, nuôi cá bống tượng; …

Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, Trong năm 2016 và những năm tiếp theo Ban chấp hành Đảng bộ xã Ninh Thạnh Lợi sẽ gắn kết chặt chẽ việc chỉ đạo thực hiện việc học tập với việc triển khai quán triệt, nhất là việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, đồng thời nghiên cứu bổ sung, sữa đổi Quy định về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên phù hợp với giai đoạn mới hiện nay. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng có nhiều cách làm có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện chủ đề năm 2016 gắn với chủ đề của các năm trước và triển khai đạt kết quả cao nhất. Đồng thời đẩy mạnh việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trước mắt tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các công trình, phần việc đăng ký của các đơn vị./.

Lâm Thái Hiệp

Số lượt xem: 535

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: