Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Xã, thị trấn

Xã, thị trấn
Thứ sáu, 05/06/2020, 13:40
Màu chữ Cỡ chữ
Xã, thị trấn
CÁC XÃ, THỊ TRẤN
     
ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND THỊ TRẤN NGAN DỪA
     

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.876.345

   
     
   

1. Bí thư:  Nguyễn Thanh Nhanh

                      0949.764.999 

 2. P. Bí thư TT: Huỳnh Thanh Tuấn

                      0948.949.903

 3. P. Bí thư: Trương Văn Thuận

                      0919.411.407

     

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.876.347

Email: ubndttnd@baclieu.gov.vn

   
     
   

1. Chủ tịch HĐND:  

2. P. Chủ tịch HĐND: Nguyễn Tiến Dũng

                     0918.987.03

3.  Chủ tịch UBND:  Trương Văn Thuận

                     0919.411.407 

 4. P. Chủ tịch UBND: Trần Minh Như

                    0943.598.772

 5. P. Chủ tịch UBND: Hồ Ngọc Ẩn

                    0947.772.645

     
ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XÃ NINH HÒA
     

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.865.793

   
     
   

1. Bí thư: Lê Hoài Mến

               SĐT: 0988.988.525

2. P. Bí thư TT: Phan Quốc Nhơn

               SĐT: 

 3. P. Bí thư: Nguyễn Ngọc Tửng 

               SĐT: 0919.110.785

     

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.865.788

Email: ubndxnh@baclieu.gov.vn

   
     
   

1. Chủ tịch HĐND: Phạm Văn Hón

 

2. P. Chủ tịch HĐND: Lê Minh Khỏe

                       0913.887.994

 3. Chủ tịch UBND: Nguyễn Ngọc Tửng

                        0919. 110 785

 4. P. Chủ tịch UBND: Trần Văn Toàn

0913.994.454

 5. P. Chủ tịch UBND: Nguyễn Thanh Chất

0943.595.725

     
ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XàLỘC NINH 
     

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.569.002

   
     
   

1. Bí thư: Hồ Quốc Hải

  0918.442.856

 2. P. Bí thư TT: Ngô Hoàng Oanh 

  0913.762.013

 3. P. Bí thư: Võ Văn Thum

  0919.727.097

     

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.569.001

Email: ubndxln@baclieu.gov.vn

   
     
   

1. Chủ tịch HĐND:  Hồ Quốc Hải

0918.442.856

 2. P. Chủ tịch HĐND: Lê Văn Thủ

 0949.990.240

 3. Chủ tịch UBND: Võ Văn Thum 

0919.727.097

 4. P. Chủ tịch UBND: Lê Văn Sỏi

0919.957.125

 5. P. Chủ tịch UBND:  Nguyễn Vũ Phong  

0915.881.872

     
ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XÃ NINH QUỚI
     

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.871.013

Email: dyxnq@baclieu.gov.vn

   
     
   

1. Bí thư: Huỳnh Văn Phong

               0943.813.792

 2. P. Bí thư TT: Danh Thanh ỷ

              0919.678.530

 3. P. Bí thư:

     

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.871.003 

Email: ubndxnq@baclieu.gov.vn

   
   

1. Chủ tịch HĐND: 

 2. P. Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hoàng Tuấn

                    0942.161.243

 3. Chủ tịch UBND:  Võ Như Ý

               0945.222.871

 4. P. Chủ tịch UBND: Hồng Trường Thống

               0949.479.914

 5. P. Chủ tịch UBND: Nguyễn Duy Nghĩa

0918.940.018

     
ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XÃ NINH QUỚI A 
     

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.865.142

   
     
   

1. Bí thư: Trần Thành Hon

  0917. 797. 197

2. P. Bí thư TT: Nuyễn Văn Ni

0917.572.345

 3. P. Bí thư: 

     

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.865.760

Email: ubndxnqa@baclieu.gov.vn

   
   

1. Chủ tịch HĐND: Trần Thành Hon

  0917. 797. 197

2. P. Chủ tịch HĐND: Danh Hòa

 3. Chủ tịch UBND: Võ Quốc Quy

            0914.620.566

 4. P. Chủ tịch UBND:

 5. P. Chủ tịch UBND: Lê Thị Cẩm

0848.312.900

     
ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XÃ VĨNH LỘC
     

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.868.215

   
     
   

1. Bí thư: Nguyễn Trung Hiếu

            0918.720.097

nguyentrunghieu@baclieu.gov.vn

2. P. Bí thư: 

2. P. Bí thư: Lưu Văn Tụy 

            0947.411.229

     

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.868.008

Email: ubndxvl@baclieu.gov.vn

   
   

1.  Chủ tịch HĐND: 

            

 2. Chủ tịch UBND: Lưu Văn Tụy

            0947.411.229

 3.P. Chủ tịch UBND: Trần Việt Hưng

           0918. 752.085

 3.P. Chủ tịch UBND: Nguyễn Hữu Cảnh

           0819.711.404

     
ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XàVĨNH LỘC A  
     

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.875.718

   
     
   

1. Bí thư:  Trần Văn Sót

  0913. 763 141

 2. P. Bí thư TT: Đinh Văn Sên

  0945.215.243

 3. P. Bí thư:Nguyễn Quốc Thái

0913.060.099 

     

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.875.898 

   
     
   

1. Chủ tịch HĐND: Đinh Văn Sên

 2. P. Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Thụ

              0914.254.713

 3. Chủ tịch UBND:  Nguyễn Quốc Thái

              0913.060.099

 4. P. Chủ tịch UBND: Trần Văn Hùng

              0985.972.958

 5. P. Chủ tịch UBND: Trần Tiến Thẳng

              0914.467.928  

     
ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XÃ NINH THẠNH LỢI   
     

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.550.143

   
     
   

1. Bí thư:Trần Thanh Phong

  0919.110.984 

 2. P. Bí thư TT: Dư Hoàng Lục

 0919.123.272

2. P. Bí thư: Ong Văn Long

0917.110.948 

     

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.

Email: ubndxntl@baclieu.gov.vn

   
     
   

1. Chủ tịch HĐND:  Trần Thanh Phong

0919.110.984

 2. P. Chủ tịch HĐND: Lâm Sơn Vui

 0919.227.318

 3. Chủ tịch UBND: Dư Hoàng Lục

0913. 132 272

 4. P. Chủ tịch UBND: Nguyễn Thị Bích

 0943.249.747

 5. P. Chủ tịch UBND: Lê Văn Bính

0944.996.275

     
ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XÃ NINH THẠNH LỢI A   
     

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.551.515

   
     
   

1. Bí thư:Phan Thanh Sung

0947.495.591

 2. P. Bí thư TT: Quách Nguyễn Cường

  0912.414.764

 3. P. Bí thư: Lê Văn Đang

0946.007.798

     

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.551.516

Email: ubndxntla@baclieu.gov.vn

   
     
   

1. Chủ tịch HĐND: 

 2. P. Chủ tịch HĐND: Lê Ly Kha

0949.635.202

 3. Chủ tịch UBND: Lê Văn Đang

  0946.007.798

 4. P. Chủ tịch UBND: Lê Văn Kiện

01237.172.613

 5. P. Chủ tịch UBND:

Số lượt xem: 2736

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: