Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Xã, thị trấn

Xã, thị trấn
Thứ sáu, 05/06/2020, 13:40
Màu chữ Cỡ chữ
Xã, thị trấn
CÁC XÃ, THỊ TRẤN
     
ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND THỊ TRẤN NGAN DỪA
     

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.876.345

   
     
   

1. Bí thư: Nguyễn Thanh Nhanh

 0949.764.999 

 2. P. Bí thư TT: Huỳnh Thanh Tuấn

0948.949.903

 3. P. Bí thư: Trương Văn Thuận

  0919.411.407

     

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.876.347

Email: ubndttnd@baclieu.gov.vn

   
     
   

1. Chủ tịch HĐND:  

2. P. Chủ tịch HĐND: Nguyễn Tiến Dũng

 0918.987.03

3.  Chủ tịch UBND:  Trương Văn Thuận

0919.411.407 

 4. P. Chủ tịch UBND: Trần Minh Như

0943.598.772

 5. P. Chủ tịch UBND: Hồ Ngọc Ẩn

0947.772.645

     
ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XÃ NINH HÒA
     

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.865.793

   
     
   

1. Bí thư:Phạm Văn Hón

0914. 521 645

2. P. Bí thư TT: Phan Quốc Nhơn

 3. P. Bí thư:Nguyễn Ngọc Tửng 

0919. 110 785

     

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.865.788

Email: ubndxnh@baclieu.gov.vn

   
     
   

1. Chủ tịch HĐND: Phạm Văn Hón

0914. 521 645  

2. P. Chủ tịch HĐND: Lê Minh Khỏe

0913.887.994

 3. Chủ tịch UBND:Nguyễn Ngọc Tửng

0919. 110 785

 4. P. Chủ tịch UBND: Trần Văn Toàn

0913.994.454

 5. P. Chủ tịch UBND: Nguyễn Hoàng Sơn

0918.443.713

     
ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XàLỘC NINH 
     

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.569.002

   
     
   

1. Bí thư: Hồ Quốc Hải

  0918.442.856

 2. P. Bí thư TT: Ngô Hoàng Oanh 

  0913.762.013

 3. P. Bí thư: Võ Văn Thum

  0919.727.097

     

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.569.001

Email: ubndxln@baclieu.gov.vn

   
     
   

1. Chủ tịch HĐND:  Hồ Quốc Hải

0918.442.856

 2. P. Chủ tịch HĐND: Lê Văn Thủ

 0949.990.240

 3. Chủ tịch UBND: Võ Văn Thum 

0919.727.097

 4. P. Chủ tịch UBND: Lê Văn Sỏi

0919.957.125

 5. P. Chủ tịch UBND: 

 

     
ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XÃ NINH QUỚI
     

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.871.013

Email: dyxnq@baclieu.gov.vn

   
     
   

1. Bí thư: 

 2. P. Bí thư TT: Danh Thanh ỷ

 0919.678.530

 3. P. Bí thư: Huỳnh Văn Phong

  0943.813.792

     

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.871.003 

Email: ubndxnq@baclieu.gov.vn

   
   

1. Chủ tịch HĐND: 

 2. P. Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hoàng Tuấn

0942.161.243

 3. Chủ tịch UBND:  Huỳnh Văn Phong

0943.813.792

 4. P. Chủ tịch UBND: Võ Như Ý

0945.222.871

 5. P. Chủ tịch UBND: Hồng Trường Thống

0949.479.914

     
ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XÃ NINH QUỚI A 
     

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.865.142

   
     
   

1. Bí thư:Nguyễn Quốc Tuấn

  0918. 442 885 

2. P. Bí thư TT: Võ Quốc Quy

0914.620.566

 3. P. Bí thư:Trần Thành Hon

0917.797.197 

     

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.865.760

Email: ubndxnqa@baclieu.gov.vn

   
   

1. Chủ tịch HĐND: 

 

 2. P. Chủ tịch HĐND: Danh Hòa

 

 3. Chủ tịch UBND:Trần Thành Hon

0917.797.197 

 4. P. Chủ tịch UBND: 

 

 5. P. Chủ tịch UBND: Lê Thị Cẩm

0848.312.900

     
ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XÃ VĨNH LỘC
     

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.868.215

   
     
   

1. Bí thư: Phan Minh Thế

 0988.990.683

2. P. Bí thư TT:  Trần Hoàng Ân

  0913. 876 393

2. P. Bí thư: Lưu Văn Tụy 

 0947.411.229

     

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.868.008

Email: ubndxvl@baclieu.gov.vn

   
   

1.  Chủ tịch HĐND: Ngô Út Em

 0918.243.475

 2. Chủ tịch UBND: Lưu Văn Tụy

0947.411.229

 3. P. Chủ tịch UBND: Trần Việt Hưng

0918. 752.085

 4. P. Chủ tịch UBND: Nguyễn Thị Ngân

0919.653.504

     
ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XàVĨNH LỘC A  
     

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.875.718

   
     
   

1. Bí thư:  Trần Văn Sót

  0913. 763 141

 2. P. Bí thư TT: Đinh Văn Sên

  0945.215.243

 3. P. Bí thư:Nguyễn Quốc Thái

0913.060.099 

     

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.875.898 

   
     
   

1. Chủ tịch HĐND: Đinh Văn Sên

 2. P. Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Thụ

0914.254.713

 3. Chủ tịch UBND:  Nguyễn Quốc Thái

0913.060.099

 4. P. Chủ tịch UBND: Trần Văn Hùng

0985.972.958

 5. P. Chủ tịch UBND: Trần Thị Mỹ Xuyên

0913.990.823 

 

 

     
ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XÃ NINH THẠNH LỢI   
     

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.550.143

   
     
   

1. Bí thư:Trần Thanh Phong

  0919.110.984 

 2. P. Bí thư TT: Dư Hoàng Lục

 0919. 123 272

3. P. Bí thư: Ong Văn Long

0917 110 948

 

     

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.

Email: ubndxntl@baclieu.gov.vn

   
     
   

1. Chủ tịch HĐND:  Trần Thanh Phong

0919.110.984

 2. P. Chủ tịch HĐND: Lâm Sơn Vui

 0919.227.318

 3. Chủ tịch UBND: Dư Hoàng Lục

0913. 132 272

 4. P. Chủ tịch UBND: Nguyễn Thị Bích

 0943 249 747

 5. P. Chủ tịch UBND: Lê Văn Bính

0944.996.275

     
ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XÃ NINH THẠNH LỢI A   
     

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.551.515

   
     
   

1. Bí thư:Phan Thanh Sung

0947.495.591

 2. P. Bí thư TT: Quách Nguyễn Cường

  0912.414.764

 3. P. Bí thư: Lê Văn Đang

0946.007.798

     

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.551.516

Email: ubndxntla@baclieu.gov.vn

   
     
   

1. Chủ tịch HĐND: 

 2. P. Chủ tịch HĐND: Lê Ly Kha

0949.635.202

 3. Chủ tịch UBND: Lê Văn Đang

  0946.007.798

 4. P. Chủ tịch UBND: Lê Văn Kiện

01237.172.613

 5. P. Chủ tịch UBND:

Số lượt xem: 562

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.875.651 -  Email BBT:
minhtoandtt@gmail.com