Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hồng Dân tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm

An ninh - Quốc phòng
Thứ hai, 25/02/2019, 16:55
Màu chữ Cỡ chữ
Hồng Dân tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm

Năm 2018, Huyện Hồng Dân đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. ​​​​​​​

Tuy nhiên, trong thời gian qua công tác nắm tình hình từng lúc, từng nơi còn chưa được chặt chẽ, chưa kịp thời, công tác nghiệp vụ cơ bản chưa thật sự phát huy hiệu quả trong phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội nên tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm vẫn còn diễn ra phổ biến.
Để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, năm 2019 huyện Hồng Dân tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở cần làm tốt công tác phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Tiếp tục chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới” và Nghị định số 77 của Chính phủ về “phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”.
Thường xuyên củng cố và xây dựng nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở cơ sở, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và công tác xã hội hóa để vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia.
Hoàng Đặng

Số lượt xem: 33

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.875.651 -  Email BBT:
minhtoandtt@gmail.com