Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Báo cáo
Báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (31/10/2022)

Cổng thông tin điện tử huyện xin được đăng toàn bộ nội dung Báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Báo cáo số 622/BC-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018 (20/09/2018)

Báo cáo Tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng chính sách giai đoạn 2021 - 2025

Báo cáo số 239/BC-UBND ngày 18/8/2017 (22/08/2017)

Công tác tuần từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017

Báo cáo số 239/BC-UBND ngày 11/8/2017 (11/08/2017)

Công tác tuần từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017

Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 04/8/2017 (08/08/2017)

Công tác tuần từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017

Báo cáo số 229/BC-BCĐ ngày 02/8/2017 (04/08/2017)

Kết quả thực hiệphong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo số 228/BC-BCĐ ngày 02/8/2017 (04/08/2017)

Kết quả thực hiện khảo sát tình hình triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017

Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 14/7/2017 (31/07/2017)

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Báo cáo số 219/BC-UBND ngày 25/7/2017 (31/07/2017)

Về tình hình dân di cư tự do và công tác bố trí ổn định dân cư trên địa bàn huyện

Báo cáo số 226/BC-UBND ngày 28/7/2017 (31/07/2017)

Công tác tuần từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: