Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Báo cáo
Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 14/7/2017 (18/07/2017)

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm 2017, kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2017

Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 10/7/2017 (11/07/2017)

Nhu cầu đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung Huyện Hồng Dân

Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 15/6/2017 (16/06/2017)

Tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra (từ ngày 01/7/2011 đến 30/6/2017

Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 16/6/2017 (16/06/2017)

Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo số 121/BC-UBND ngày 19/5/2017 (22/05/2017)

Công tác tuần từ ngày 15/5/2017 đến ngày 21/5/2017

Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 13/5/2017 (22/05/2017)

Công tác tuần từ ngày 08/5/2017 đến ngày 14/5/2017

Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 03/5/2017 (08/05/2017)

Kết quả rà soát quỹ đất công do các cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng trên địa bàn huyện

Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 03/5/2017 (08/05/2017)

Về việc đánh giá thực hiện Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng trên địa bàn huyện

Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 31/3/2017 (04/04/2017)

Giải trình “Về việc bổ sung danh mục công trình ngoài Nghị quyết 27, Nghị quyết 21 của kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu”

Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 31/3/2017 (04/04/2017)

Giải trình “Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu” ​​​​​​​

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.875.651 -  Email BBT:
minhtoandtt@gmail.com