Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Các ngành dọc
Các ngành dọc
CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC
     
     

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Điện thoại: 3.876.661

   
   
   

1. Giám đốc: Trần Thanh Dân

0918. 175 825

2. P. Giám đốc: Nguyễn Việt Khoa

  0984. 336 536

     

NGÂN HÀNG NN&PTNT

Điện thoại: 3.876.605

   
   
   

1. P. Giám đốc phụ trách : Hà Minh Tuyến

  0918. 962271

2. P. Giám đốc: Lâm Quang Thành

  0918. 626 937

3. P. Giám đốc: Hồ Quang Hiếu

0945.344.998

     

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Điện thoại: 3.876.140

   
   
   

1. Giám đốc: Nguyễn Minh Phương

  0907. 708 558

2. P. Giám đốc:  Huỳnh Thanh Phương

0939. 436 036

     

VIỆN KIỂM SÁT

Điện thoại: 3.876.629

   
   
   

1. Viện trưởng: Nguyễn Văn Gặp

  0917.141.222

 2. P. Viện trưởng: Phan Trung Hiếu

0833330727

     

TÒA ÁN NHÂN DÂN

Điện thoại: 3.876.657

   
   
   

1. Chánh án: Trần Văn Bình

0913. 353 449

     

CHI CỤC THI HÀNH ÁN

Điện thoại: 3.876.642

   
   
   

1. Chi cục trưởng:  Nguyễn Văn Thiện

  0913.991.522

 2. P. Chi cục trưởng: Trần Hoàng Duy

0917.173.080

3. P. chi cục trưởng: Trần Quốc Trung

0913751954

     

BƯU ĐIỆN

Điện thoại: 3.876.615

   
   
   

1. Giám đốc:  Lâm Hải Bằng

0918.039.757

 2. P. Giám đốc:

     

CHI CỤC THUẾ

Điện thoại: 3.876.649

   
   
   

1. Chi cục trưởng: Trần Thanh Bình

 2. P. Chi cục trưởng: Trần ngọc Huệ

0918. 509.468

     

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điện thoại: 3.876.676

   
   
   

1. Giám đốc:  Trần Thanh Hùng

0913.174.340

 2. P. Giám đốc: Trần Thanh Dũng

0985.787.828

     

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 6

Điện thoại:

   
   
   

1. Đội trưởng: Lâm Thanh Mộng

 

2. P. Đội trưởng:

     
   
   

 

     
 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: