Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Công văn
Công văn số 2451 ngày 22/08/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2022 (08/10/2022)
Icon Image

V/v Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2022.

Công văn số 712 ngày 31/08/2022 của Văn phòng HĐND-UBND huyện (05/09/2022)

V/v thực hiện Kế hoạch số 10/KH-BBT ngày 30/8/2022 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Công văn số 681/SVHTTTTDL-GĐ ngày 18/4/2022 của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (26/04/2022)

V/v phát động Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở".

Công văn số 395 ngày 17/02/2022 của UBND huyện Hồng Dân (29/03/2022)

V/v tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân cài đặt, sử dụng App "báo cháy 114".

Công văn số 364 ngày 16/2/2022 của UBND huyện Hồng Dân (29/03/2022)

V/v tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô năm 2022.

Công văn số 1107 ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu (06/04/2021)

Về việc chấn chỉnh Quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Công văn số 1096 ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu (06/04/2021)

Về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19

Công văn số 482 ngày 22/02/2021 của UBND huyện Hồng Dân (22/02/2021)

Về việc triển khai thực hiện công văn số 591/UBND-KGVX ngày 19/2/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Công văn 456 ngày 18/02/2021 của UBND huyện Hồng Dân (18/02/2021)

Về việc triển khai thực hiện hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid - 19 tại nơi công cộng

Công văn số 345 ngày 03/02/2021 của UBND huyện (03/02/2021)

Về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách và đeo khẩu trang trong phòng, chống dịch Covid - 19

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: