Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Công văn
Công văn số 2451 ngày 22/08/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2022 (08/10/2022)
Icon Image

V/v Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2022.

Công văn số 712 ngày 31/08/2022 của Văn phòng HĐND-UBND huyện (05/09/2022)

V/v thực hiện Kế hoạch số 10/KH-BBT ngày 30/8/2022 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Công văn số 681/SVHTTTTDL-GĐ ngày 18/4/2022 của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (26/04/2022)

V/v phát động Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở".

Công văn số 395 ngày 17/02/2022 của UBND huyện Hồng Dân (29/03/2022)

V/v tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân cài đặt, sử dụng App "báo cháy 114".

Công văn số 364 ngày 16/2/2022 của UBND huyện Hồng Dân (29/03/2022)

V/v tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô năm 2022.

Công văn số 3664 ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu (30/08/2021)

V/v tiếp tục tạo điều kiện lưu thông vận chuyển xăng dầu và lương thực, thực phẩm từ thành phố Bạc Liêu vào địa bàn các huyện, thị xã trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và phong tỏa y tế để phòng, chống dịch COVID - 19

Công văn số 2646/UBND ngày 03/8/2021 của UBND huyện Hồng Dân (05/08/2021)

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu V/v ban hành Quy chế quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Công văn số 2540/UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện Hồng Dân (27/07/2021)

Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Công văn số 2915/UBND-KGVX ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu (20/07/2021)

V/v bổ sung hướng dẫn thực hiện một số nội dung giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 ( sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Công văn số 2887/UBND-KGVX)

Công văn số 2022 ngày 29/5/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu (29/05/2021)

Về việc khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: