Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Công văn
Công văn số 1263/UBND ngày 16/11/2017 (16/11/2017)

V/v đề xuất danh mục, nội dung rà soát quy định, TTHC năm 2018

Công văn số 825/UBND ngày 15/8/2017 (16/08/2017)

V/v chấn chỉnh việc thực hiện treo cờ Tổ quốc và chỉnh trang hệ thống tuyên truyền trực quan

Công văn số 659/BCĐ ngày 12/7/2017 (14/07/2017)

Về việc giúp đỡ hộ nghèo năm 2017

Công văn số 448/UBND ngày 16/5/2017 (22/05/2017)

Về việc nhắc nhở đăng ký thi đua năm 2017 và những năm tiếp theo

Công văn số 444/UBND ngày 12/5/2017 (22/05/2017)

V/v thống kê tình hình phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc

Công văn số 432/UBND ngày 11/5/2017 (22/05/2017)

V/v chăm lo gia đình chính sách và giúp đỡ hộ nghèo năm 2017

Công văn số 268/UBND ngày 04/4//2017 (04/04/2017)

V/v thống nhất đối ứng kinh phí xây dựng Hội trường Công an Huyện Hồng Dân

Công văn số 261/UBND ngày 31/3/2017 (04/04/2017)

V/v tăng cường công tác Thi hành án Dân sự trên địa bàn huyện

Công văn số 262/UBND ngày 31/3/2017 (04/04/2017)

V/v mở đợt cao điểm lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện năm 2017

Công văn số 251/UBND ngày 30/3/2017 (04/04/2017)

V/v lập phương án chi trả giá trị đất cho bà Nguyễn Thị Chuối, ấp Lộ Xe, xã Vĩnh Lộc A

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.875.651 -  Email BBT:
minhtoandtt@gmail.com