Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Huyện Hồng Dân qua 4 năm học Bác (02/03/2015)

Qua 4 năm việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng bộ, quân dân Huyện Hồng Dân đã đạt được nhiều kết quả thiết thực và có sức lan toả mạnh mẽ, qua đó đã góp phần đáng kể để huyện thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo bảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội.

Chi Cục thuế Hồng Dân thi đua học tập và làm theo gương Bác (19/12/2013)

Xác định việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phải thường xuyên và lâu dài, Chi ủy Chi cục Thuế huyện Hồng Dân đã phát động nhiều phong trào với những hình thức thiết thực, cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn, trong đó tập trung chú trọng đến nhận thức tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên để việc học và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả tích cực.

Trường Trung học cơ sở Chu Văn An học tập và làm theo gương Bác (29/11/2013)

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Thời gian qua, Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Ngan Dừa) đã tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động với những hình thức, nội dung phong phú, bằng những công trình phần việc cụ thể, thiết thực từ đó đã tác động tích cực làm chuyển biến nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, Nhà giáo và học sinh góp phần nâng cao chất lượng thực và hiệu quả giáo dục của nhà trường và là nền tảng vững chắc để trường tiếp tục giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ban chỉ huy quân sự Huyện Hồng Dân học tập và làm theo lời Bác (18/11/2013)

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự Huyện Hồng Dân luôn quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trong cơ quan, đơn vị. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy quân sự huyện đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Công an Huyện Hồng Dân làm theo lời Bác (04/11/2013)

Trong thời gian qua Công an Huyện Hồng Dân đã thực hiện tốt Cuộc vận động của toàn ngành trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nội dung “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng cán bộ, chiến sĩ và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hội Liên hiệp Phụ nữ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (21/10/2013)

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Huyện Hồng Dân đã thực hiện đạt nhiều kết quả trong cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác. Có được kết quả đó là do Hội đã gắn cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc thực hiện các phong trào thi đua, tiếp tục đẩy mạnh hai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”...

Đảng bộ xã Ninh Quới học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ (29/09/2013)

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và theo chỉ đạo của huyện. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Ninh Qưới đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2013” trong cán bộ, đảng viên ở các Chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở nội dung sinh hoạt, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã triển khai cho cán bộ, đảng viên, xây dựng và đăng ký chương trình học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực.

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.875.651 -  Email BBT:
minhtoandtt@gmail.com