Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Góp ý văn bản
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (03/03/2023)
Icon Image

Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo thẩm tra xã Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (23/11/2022)
Icon Image

Nhằm làm cơ sở đế tiến tới công nhận xã Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Được sự chỉ đạo của UBND huyện, Cổng Thông tin điện tử huyện đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Vĩnh Lộc.

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo thẩm tra xã Ninh Quới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (23/11/2022)
Icon Image

Nhằm làm cơ sở đế tiến tới công nhận xã Ninh Quới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Được sự chỉ đạo của UBND huyện, Cổng Thông tin điện tử huyện đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Ninh Quới.

BÁO CÁO TÓM TẮT (04/11/2021)
Icon Image

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Lấy ý kiến đóng góp đề nghị, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu xã Ninh Thạnh Lợi A (14/01/2021)

BÁO CÁO

Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn

nông thôn mới kiểu mẫu cho xã Ninh Thạnh Lợi A  năm 2020

Đóng góp Dự thảo Nghị quyết (06/11/2020)

Thực hiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cổng thông tin điện tử huyện Hồng Dân đăng tải dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của Hội đồng Nhân dân huyện Hồng Dân (khóa XI) kỳ họp thứ mười bốn, nhằm lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của quần chúng Nhân dân.

Lấy ý kiến đóng góp đề nghị công nhận huyện Hồng Dân đạt chuẩn nông thôn mới. (05/12/2019)

BÁO CÁO:

Kết quả xây dựng huyện nông thôn mới của huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: