Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Kế hoạch
Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Hồng Dân (21/03/2023)

V/v phát động phong trào thi đua thực hiện "văn hóa công sở" năm 2023.

Kế hoạch số 97 ngày 01/3/2023 của Huyện ủy Hồng Dân (03/03/2023)

Về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943-2023).

Kế hoạch số 17 ngày 13/2/2023 của UBND huyện Hồng Dân (03/03/2023)

Về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (31/10/2022)

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hồng Dân (14/03/2022)

UBND huyện Hồng Dân vừa ban hành Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Kế hoạch số 12 ngày 20/01/2022 (21/01/2022)

Về tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch số 10 ngày 20/01/2022 của UBND huyện Hồng Dân (21/01/2022)

Về xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Hồng Dân.

Kế hoạch 222 ngày 18/10/2021 của UBND huyện Hồng Dân (21/10/2021)

Về triển khai, thực hiện Chương trình Phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch số 34 ngày 18/10/2021 của Huyện ủy Hồng Dân (21/10/2021)

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu (13/08/2021)

Về việc truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: