Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Kế hoạch
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (31/10/2022)

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hồng Dân (14/03/2022)

UBND huyện Hồng Dân vừa ban hành Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Kế hoạch số 12 ngày 20/01/2022 (21/01/2022)

Về tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch 222 ngày 18/10/2021 của UBND huyện Hồng Dân (21/10/2021)

Về triển khai, thực hiện Chương trình Phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch số 34 ngày 18/10/2021 của Huyện ủy Hồng Dân (21/10/2021)

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Kế hoạch số 89 ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu (23/03/2021)

Về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Kế hoạch số 06 ngày 19/02/2021 của Ủy ban Bầu cử huyện Hồng Dân (22/02/2021)

Về tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch số 15 ngày 21/01/2021 của UBND huyện Hồng Dân (18/02/2021)

Về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Dân

Kế hoạch số 31 ngày 03/02/2021 của UBND huyện Hồng Dân (04/02/2021)

Về việc kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Dân

Kế hoạch số 103 ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bạc Liêu (31/08/2020)

Về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: