Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Khối Đảng
Khối đảng

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Điện thoại: 3.876.625

       
         
       

1. Bí thư:

Ngô Vũ Thăng

 

2. Phó Bí thư:

Trương Sơn Tùng

0918.046.420

         
   

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Điện thoại: 3.876.625

Mail: vanphonghuyenuyhongdan@yahoo.com.vn

   
         
       

1. Chánh văn phòng:

Trương Quốc Hận

0918 046 653

2. P. Chánh văn phòng:

Lê Thị Kim Ngân

0916. 004 147

3. P. Chánh văn phòng:

Đào Công Giới

0914. 676 800

   

 

   
   

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

Điện thoại: 3.876.6

Email: bantochuc.huhd@gmail.com

   
         
       

1. Trưởng ban:

Đặng Thành Thương

0913. 990 255

2. P. Trưởng ban:

Trần Văn Lâm

0913.685.763

3. P. Trưởng ban:

Đặng Thành Khanh

         
   

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

Điện thoại: 3.876. 622

 

   
         
       

1. Trưởng ban:

Nguyễn Nhân Đức

0913.990.279

2. P. Trưởng ban:

Võ Thị Hồng Cẩm

0918.901.112

3. P. Trưởng ban:

Lâm Thái Hiệp

0918.217.358

 

         
   

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

Điện thoại: 3.876626

   
         
       

1. Chủ nhiệm:

Nguyễn Hồng Thái

0918. 231 801

2. P. Chủ nhiệm:

Nguyễn Thị Mỹ Nhân

0946. 864 222

3. P. Chủ nhiệm:

Nguyễn Quốc Tuấn

0913.774.475

         
   

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

Điện thoại: 3.876.619

   
         
       

1. Trưởng ban:

Võ Thị Ngọc Dung

0913. 997.848 291

2. P. Trưởng ban:

Nguyễn Quốc Tuấn

0918.442.885

3. P. Trưởng ban:

Võ Hoàng Liệt

0919.227.048

         
   

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ

Điện thoại: 3.876.646

   
         
       

1. Giám đốc:

Võ Thị Ngọc Dung

0913.799.848

2. P. Giám đốc:

Võ Văn Phèn

0913.990.268

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: