Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Khối Nhà nước
Khối Nhà nước
THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND

THƯỜNG TRỰC HĐND

Điện thoại: 3.876.633

   
   
   

1. Chủ tịch: Ngô Vũ Thăng

 0918.752.036

 2. P. Chủ tịch TT: Lê Hoàng Phi

0918.039.768                      

     
   

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Trưởng ban: Lê Hoàng Phi

0918.039.768

2. P. Trưởng ban: Nguyễn Thị Hiểu

0918.720.647

     
   

BAN PHÁP CHẾ

1. Trưởng ban: Nguyễn Hồng Thái

  0913.060.099

 2. P. Trưởng ban: Lương Trung Kiên

0919.746.183  

     

THƯỜNG TRỰC UBND

Điện thoại: 3.876.634

   
   
   

1. Chủ tịch: Nguyễn Văn Thới

  0918.237.995

thoinv@baclieu.gov.vn

 2. P. Chủ tịch: Nguyễn Văn Chiến

0918.231.709

3. P. Chủ tịch: Nguyễn Hoàng Vũ

  0919.727.540

     
CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN
     

VĂN PHÒNG HĐND-UBND

Điện thoại: 3.876.666

Email: vphdndubndhhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Chánh văn phòng:  Kiều Minh Châu

  0913.184.858

chaukm@baclieu.gov.vn

 2. P. Chánh văn phòng:  Lê Thanh Tá

0949.385.456

3. P. Chánh văn phòng: Phan Thanh Vũ

 0913.442.551

4. P. Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Hồng Chăm

 0913.992.290

     

PHÒNG NỘI VỤ

Điện thoại: 3.560.284

  Email:  pnvhhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Trưởng phòng: Trịnh Thị Thanh

  0919.989.466

 2. P. Trưởng phòng: Đào Quốc Khởi

  0913.131.873

daoquockhoi@baclieu.gov.vn

 3. P. Trưởng phòng: Lữ Thị Đẹp

  0916.366.540

     

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Điện thoại: 3.876.665

Email: pnnptnthhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Trưởng phòng: Võ Minh Huy

 0918.828.828

huyvm@baclieu.gov.vn

2. P. Trưởng phòng: Sử An Bình

 

 3. P. Trưởng phòng: Lương Trung Tính

  0913. 997 343

     

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Điện thoại: 3.876.660

  Email:  ptckhhhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Trưởng phòng: Trương Quốc Hiếu

0914.521.618

hieutq@baclieu.gov.vn

 2. P. Trưởng phòng: Lê Thanh Vân

0985.765.117  

3. P. Trưởng phòng: Trần Đình Thiện

0947.558.727

     

PHÒNG T.NGUYÊN & M.TRƯỜNG

Điện thoại: 3.876.236

  Email:  ptnmthhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Trưởng phòng: Phạm Phong Ba

  0918.217.384

 2. P. Trưởng phòng: Trương Thị Hồng Gi

0914.466.069

3. P. Trưởng phòng: Võ Huỳnh My

0916.357.424

     

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Điện thoại: 3.876.697

Email: pkththhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Trưởng phòng: Trần Văn Sót

0913.763.141

tandung@baclieu.gov.vn

 2. P. Trưởng phòng: Đoàn Anh Vũ

0918.827.246

vuda@baclieu.gov.vn

 3. P. Trưởng phòng: Trần Đông Hải

  0618.987.514

  haitd@baclieu.gov.vn

     

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điện thoại: 3.876.618

Email:  pgddthhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Trưởng phòng:  Lê Văn Phúc

0913.825.774

lvphuc.pgdđthongdan@sobaclieu.edu.vn

 2. P. Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hòa

0949.949.494

 3. P. Trưởng phòng: Dương Thị Sen

  0947.441.414

dtsen.pgdđthongdan@sobaclieu.edu.vn

     

PHÒNG Y TÊ

Điện thoại: 3.560.346

  Email: pythhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Trưởng phòng: 

 2.P.Trưởngphòng:  

     

PHÒNG DÂN TỘC

Điện thoại: 3.560.837

  Email: pdthhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Trưởng phòng: Danh Cáo

  0918.016.551

  caod@baclieu.gov.vn

 2. P. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Út

  0918. 205 683

  vanut@baclieu.gov.vn

     

THANH TRA NHÀ NƯỚC

Điện thoại: 3.876.641

Email:  tthhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Chánh thanh tra: Nguyễn Tấn Dững

 0919.135.823

2. P. Chánh thanh tra: Phan Rô Be

0918.989.329

3. P. Chánh thanh tra: Nguyễn Văn Quốc

0913.441.755

     

PHÒNG TƯ PHÁP

Điện thoại: 3.560.283

  Email: ptphhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Trưởng phòng: Phạm Văn Hón

0914.521.345

 2. P. Trưởng phòng: Từ Văn Dũng

 0918.141.504

 tuvandung@baclieu.gov.vn

3. P. Trưởng phòng:

     

PHÒNG LĐ-TB VÀ XÃ HỘI

Điện thoại: 3.876.644

Email: pldtbxhhhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Trưởng phòng:  Trần Văn Biên

0913.990.143

bientv@baclieu.gov.vn

2. P. Trưởng phòng: Trần Hoàng Ân

  0913.876.393

 3. P. Trưởng phòng: Huỳnh Thị Thanh

  0947.411.751

thanhht@baclieu.gov.vn

     

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Điện thoại: 3.876.651

Email: pvhtthhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Trưởng phòng: Võ Thành Trung

0913.990.284

 2. P. Trưởng phòng: Lê Văn Nải

  0945.945.322 

3. P. Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Sơn

  0918.443.713

     
MỘT SỐ CƠ QUAN KHÁC
     

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Điện thoại: 3. 876.929

Email:  bqldahhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Giám đốc:  Đinh Hoàng Anh

0947.356.639

anhdh@baclieu.gov.vn

 2. P. Giám đốc: Lê Hồng Phúc

0986.322.898

phuclh@baclieu.gov.vn

 3. P. Giám đốc: Võ Công Định

 0918.172.356

dinhvc@baclieu.gov.vn

     

CHI CỤC THỐNG KÊ

Điện thoại: 3.876.640

  Email:  cctkhhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Chi cục trưởng: Võ Văn Út

0918.665.694

2. P. Chi cục trưởng: Phan Thanh Toại

  0914. 011 603

     

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Điện thoại: 3.876.879

  Email: vpdkqsdd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. P. Giám đốc: Trần Công Điền 

2. P. Giám đốc: Trần Trúc Linh

  0943 945 975 

     

 ĐÀI TRUYỀN THANH

Điện thoại: 3.876.638

Email:  dtthhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Trưởng đài: Đặng Hoàng Đạt

0918.322.582

datdh@baclieu.gov.vn

 2. P. Trưởng đài: Trần Việt Cường

  0949.001.440

tranvietcuong@baclieu.gov.vn

 3. P. Trưởng đài: Dương Văn Toàn

0913.997.900

     

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ

Điện thoại: 3.560.885

  Email:  ttdvdthhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Giám đốc: Trần Quốc An

0918.428.329

2. P. Giám đốc: Nguyễn Trọng Quáng

  0913.990.283

 3. P. Giám đốc: Lý Phúc Thịnh 

0945.131.757

     

THƯ VIỆN

Điện thoại: 3.876.811

Email: tvhhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Giám đốc:  

  2. P. Giám đốc: Trần Thị Mỹ Tiên

  0942.727.578

  tienttm@baclieu.gov.vn

 3. P. Giám đốc: Tô Thu An

  0949.358.428

antt@baclieu.gov.vn

     
     
     

TRUNG TÂM G. DỤC NGHỀ NGHIỆP - G. DỤC THƯỜNG XUYÊN

Điện thoại: 3.876.809

  Email: ttgddnhhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Giám đốc: Lâm Quốc cường

0918. 440577

2. P. Giám đốc: Cao Ngọc Ngoan

  0945.422.455

     

TRUNG TÂM VĂN HÓA TT-TT

Điện thoại: 3.876.937

 Email:  ttvhtttthhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Giám đốc: Võ Văn Dự

  0917.796.037

2. P. Giám đốc: Phan Thị Lil Đa

0913.038.884

3. P. Giám đốc: Lê Văn Bính

0944.996.275

     

TRUNG TÂM Y TẾ

Điện thoại: 3.876.685

3. 876662

  Email: ttythhd@baclieu.gov.vn

   
   
   

1. Giám đốc: Huỳnh Văn Minh

  0913.990303

2. P. Giám đốc: Nguyễn Văn Nin

0918.357.802

3. P. Giám đốc: Ngô Thanh Hằng

0918. 270.097

4. P. Giám đốc: Ngô Thanh Liêm

 0918 706 693

     
 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: