Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
LL vũ trang - Trường THPT
LL vũ trang - Trường THPT
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG - TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
     
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
     

CÔNG AN

Điện thoại: 3.876.609

   
   
   

1. Giám đốc:  Lê Thanh Sơn

 2. P. Giám đốc: Nguyễn Chí Nam

 3. P. Giám đốc: Duy Thanh Tòng

 4. P. Giám đốc: Lê Minh An

     

HUYỆN ĐỘI

Điện thoại: 3.876.628

   
   
   

1. Chỉ huy trưởng: Nguyễn Hậu Phương

2. P. Chỉ huy trưởng - TMTTriệu Thanh Đông

 3. Chính trị viên:  Cao Thanh Tùng

     
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
     

TRƯỜNG THPT NGAN DỪA

Điện thoại: 3.876.318 

   
   
   

1. Hiệu trưởng: Quách Bửu Thông

 2. P. Hiệu trưởng: Nguyễn Chí Tạo

 3. P. Hiệu trưởng:

     

TRƯỜNG THPT NINH QUỚI

Điện thoại: 3.865.723

   
   
   

1. Hiệu trưởng: Dương Ngọc Việt

 2. P. Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Phước

 3. P. Hiệu trưởng:

     

TRƯỜNG THPT NINH THẠNH LỢI

Điện thoại: 3.550.006

   
   
   

1. Hiệu trưởng: Huỳnh Thanh Giang

 2. P. Hiệu trưởng: Danh Tô Nol 

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.875.651 -  Email BBT:
minhtoandtt@gmail.com