Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
LL vũ trang - Trường THPT
LL vũ trang - Trường THPT
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG - TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
     
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
     

CÔNG AN

Điện thoại: 3.876.609

   
   
   

1. Trưởng Công an:  Lê Thanh Sơn

                

 2. P. Trưởng Công an: Nguyễn Chí Nam

                 0918.039.792

3. P. Trưởng Công an: Huỳnh Văn Nguyên

               0918.561.863

 4. P. Trưởng Công an: Nguyễn Văn Thum

               0948.770.078              

     

HUYỆN ĐỘI

Điện thoại: 3.876.628

   
   
   

1. Chỉ huy trưởng: Phan Văn Trung

                0947.551.561

2. P. CHT - TMT: Nguyễn Văn Chính

                0916.037.207

 3. Chính trị viên:  Cao Thanh Tùng

                00943.149.334

     
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
     

TRƯỜNG THPT NGAN DỪA

Điện thoại: 3.876.318 

   
   
   

1. Hiệu trưởng: Nguyễn Chí Tạo

 2. P. Hiệu trưởng: Dương Văn Giàu

 3. P. Hiệu trưởng:

     

TRƯỜNG THPT NINH QUỚI

Điện thoại: 3.865.723

   
   
   

1. Hiệu trưởng: 

 2. P. Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Phước

 3. P. Hiệu trưởng:

     

TRƯỜNG THPT NINH THẠNH LỢI

Điện thoại: 3.550.006

   
   
   

1. Hiệu trưởng: Huỳnh Thanh Giang

 2. P. Hiệu trưởng: Danh Tô Nol 

                   0945.131.602

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: