Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Mặt trận - đoàn thể
Mặt trận - đoàn thể
CÁC CƠ QUAN MẶT TRẬN - ĐOÀN THỂ
             
   

ỦY BAN MẶT TRẬN

TỔ QUỐC 

Điện thoại: 3.876.637

Emial: ubmttqvnhhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Chủ tịch:   Phạm Văn Mèo

0913.990.091

 2. P. Chủ tịch: Hồ Quốc Cường

  0918.720.485

3. Phó Chủ tịch: Danh Sơn

0947364971

 

   
             
   

HUYỆN ĐOÀN

Điện thoại: 3.876.664

Email:

hdhhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Bí thư: Nguyễn Thị Thúy Duy 

 0917.940.018

 2. P.Bí thư: Danh Thanh Ỷ

01233.560.611

   
             
   

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Điện thoại: 3.876.614

Email: hlhpnhhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Chủ tịch:Võ Ngọc Hiền

 0919 516 131

 2. P.Chủ tịch: Nguyễn Thị Hiểu

0918.720.647

3. P.Chủ tịch:

   
             
   

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

Điện thoại: 3.876.671

Email: ldldhhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Chủ tịch: Trần Văn Lâm

  0913.685.763

 2. P.Chủ tịch: Lê Thị Tuyết Trinh

0919.545.676

trinhltt@baclieu.gov.vn

   
             
   

HỘI NÔNG DÂN

Điện thoại: 3.876.655

Email: hndhhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Chủ tịch: Nguyễn Thành Long

0918.887.793

 2. P.Chủ tịch: Trần Minh Lý

 3. P.Chủ tịch: Đặng Văn Nghĩa

 0913.174.286

   
             
   

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Điện thoại: 3.876.643

Email: hccbhhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Chủ tịch: Dương Thanh Văn

 0918.046.455

vandt@baclieu.gov.vn

 2. P.Chủ tịch: Lê Văn Thuyền

0943.993.595

 3. P.Chủ tịch: Lâm Trung Thành

0942.758.828

   
             
   

HỘI ĐÔNG Y

Điện thoại: 3.876.673

       
       
   
       

1. Chủ tịch: Phan Thiện Go

 2. P.Chủ tịch: Võ Thị Hồng Xuyên

   
             
   

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Điện thoại: 3.876.684

Email: hctdhhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Chủ tịch: Trần Đình Thọ

  0918.011.951

2. P.Chủ tịch: Dương Văn Dẻo

0913.990.186

   
 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.875.651 -  Email BBT:
minhtoandtt@gmail.com