Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Nghị quyết
Nghị quyết số 03 ngày 26/4/2021 của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện (26/04/2021)

Về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử cấp huyện

Nghị quyết số 05 ngày 11/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII (15/03/2021)

Về xây dựng và phát triển huyện Hồng Dân sáng - xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo

Nghị Quyết số 02 ngày 01/3/2021 của Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện (05/03/2021)

Về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện.

Nghị quyết số 04 ngày 21 tháng 9 năm 2020 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIII (21/11/2020)

Nghị quyết số 04 ngày 21 tháng 9 năm 2020 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIII

Nghị quyết số 03 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIII (21/11/2020)

Nghị quyết số 03 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIII

Nghị Quyết số 01 ngày 15 tháng 9 năm 2020 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIII (21/11/2020)

Nghị Quyết số 01 ngày 15 tháng 9 năm 2020 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIII

Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 06/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, khóa XII (03/08/2017)

Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng với yêu cầu giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025

Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 29/11/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, khóa XII (03/08/2017)

Về tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020

Nghị quyết 02-NQ/HU ngày 24/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, khóa XII (03/08/2017)

Về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững giai đoạn 2016 - 2020

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: