Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông báo
Thông báo số 553/TB-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Hồng Dân (29/03/2023)

Về việc công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 (08/12/2022)

Thông báo số  682/TB-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Hồng Dân về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023.

Công văn số 1175 ngày 17/10/2022 của Văn phòng HĐND - UBND huyện Hồng Dân (24/10/2022)

Về việc thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2022.

Thông báo số 86/TB-UBND ngày 02/11/2021 của UBND huyện Hồng Dân (04/11/2021)

V/v lấy ý kiến nội dung Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Thông báo số 3697 ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu (01/09/2021)

V/v trực các ngày nghỉ lễ 02/9 và chế độ trực 24/24 sẵn sàng đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID - 19

Thông báo số 15/TB-VP ngày 27/7/2021 của Văn phòng HĐND - UBND huyện Hồng Dân (29/07/2021)

Thông báo chức danh và chữ ký của Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Hồng Dân

Thông báo số 66 ngày 10/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 huyện Hồng Dân (11/05/2021)

Về việc thông báo cho người dân đến những địa điểm có trường hợp F1 trên địa bàn huyện Hồng Dân

Thông báo số 56 ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu (06/04/2021)

Về việc nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 AL), ngày Chiến thắng (30/4), ngày Quốc tế Lao động (01/5) và treo cờ Tổ quốc

Thông báo số 1712 ngày 12 tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Hồng Dân (13/10/2020)

Về việc treo cờ tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI

Thông báo số 1709 ngày 12 tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Hồng Dân (13/10/2020)

Về việc giới thiệu Chức danh và chữ ký của Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân nhiệm kỳ 2016-2021

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: