Thống kê tin bài
Có 7 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/01/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Kinh tế - Chính trị Hồng Dân tổ chức tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2020 và triển khai nhiệm vụ thực hiện năm 2021 13/01/2021 10:09 Dương Văn Toàn
2 Công văn Công văn số 58 ngày 11 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Hồng Dân 12/01/2021 14:40 Dương Văn Toàn
3 Công văn Công văn số 50 ngày 11 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Hồng Dân 12/01/2021 14:37 Dương Văn Toàn
4 Công văn Công văn số 45 ngày 11 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Hồng Dân 12/01/2021 14:34 Dương Văn Toàn
5 Tuổi trẻ Huyện Đoàn Hồng Dân tổ chức kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên 11/01/2021 10:51 Dương Văn Toàn
6 An ninh - Quốc phòng Hồng Dân tổng kết công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 11/01/2021 10:40 Dương Văn Toàn
7 Kinh tế - Chính trị Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân kiểm tra tình hình sản xuất trên địa bàn huyện 04/01/2021 10:37 Dương Văn Toàn
Có 7 kết quả
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.875.651 -  Email BBT:
minhtoandtt@gmail.com