Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
***

Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, ấp Nội Ô, khu Hành chính Huyện Hồng Dân

Điện thoại: 02913. 876.651 - Fax: 

Email BBT: minhtoandtt@gmail.com

*****

 
BAN BIÊN TẬP

1. Trưởng ban:                 Ông Nguyễn Hoàng Vũ

                                            DĐ: 0919.727.540
                                            Email:

 

2. P. Trưởng ban:            Ông Võ Thành Trung

                                             DĐ:                        

                                             Email:

 

3. Thành viên:                  Ông Nguyễn Quốc Tuấn

                                         DĐ:  

 

4.Thành viên:                    Ông Lâm Thái Hiệp

                                             ĐT: 02913.876.638  - DĐ: 0918.217.358
                                             Email: thaihiep@baclieu.gov.vn

 

5.  Thành viên:                    Ông Nguyễn Văn Quốc

                                             DĐ: 0917.068.639
                                             Email: 

 
6. Quản trị:                     Ông Dương Văn Toàn

                                            DĐ: 0913.997.900
                                           Email: minhtoandtt@gmail.com 

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: