Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch số 06 ngày 19/02/2021 của Ủy ban Bầu cử huyện Hồng Dân (22/02/2021)

Về tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Công văn số 482 ngày 22/02/2021 của UBND huyện Hồng Dân (22/02/2021)

Về việc triển khai thực hiện công văn số 591/UBND-KGVX ngày 19/2/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Kế hoạch số 15 ngày 21/01/2021 của UBND huyện Hồng Dân (18/02/2021)

Về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Dân

Công văn 456 ngày 18/02/2021 của UBND huyện Hồng Dân (18/02/2021)

Về việc triển khai thực hiện hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid - 19 tại nơi công cộng

Kế hoạch số 31 ngày 03/02/2021 của UBND huyện Hồng Dân (04/02/2021)

Về việc kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Dân

Công văn số 345 ngày 03/02/2021 của UBND huyện (03/02/2021)

Về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách và đeo khẩu trang trong phòng, chống dịch Covid - 19

Công văn số 301 ngày 01/02/2021 của UBND huyện Hồng Dân (01/02/2021)

Về việc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19

Công văn số 58 ngày 11 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Hồng Dân (12/01/2021)

Về việc thực hiện tốt báo số 02 của UBND tỉnh Bạc Liêu

Công văn số 50 ngày 11 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Hồng Dân (12/01/2021)

Về việc triển khai thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019

Công văn số 45 ngày 11 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Hồng Dân (12/01/2021)

Về việc triển khai thực hiện công văn số 64 ngày 07/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.875.651 -  Email BBT:
minhtoandtt@gmail.com