Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thông báo số 553/TB-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Hồng Dân (29/03/2023)

Về việc công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Hồng Dân (21/03/2023)

V/v phát động phong trào thi đua thực hiện "văn hóa công sở" năm 2023.

Kế hoạch số 97 ngày 01/3/2023 của Huyện ủy Hồng Dân (03/03/2023)

Về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943-2023).

Kế hoạch số 17 ngày 13/2/2023 của UBND huyện Hồng Dân (03/03/2023)

Về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 (08/12/2022)

Thông báo số  682/TB-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Hồng Dân về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (31/10/2022)

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (31/10/2022)

Cổng thông tin điện tử huyện xin được đăng toàn bộ nội dung Báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Công văn số 1175 ngày 17/10/2022 của Văn phòng HĐND - UBND huyện Hồng Dân (24/10/2022)

Về việc thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2022.

Công văn số 2451 ngày 22/08/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2022 (08/10/2022)
Icon Image

V/v Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2022.

Công văn số 712 ngày 31/08/2022 của Văn phòng HĐND-UBND huyện (05/09/2022)

V/v thực hiện Kế hoạch số 10/KH-BBT ngày 30/8/2022 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh.

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: