Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Văn bản chỉ đạo điều hành
Nghị quyết số 04 ngày 21 tháng 9 năm 2020 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIII (21/11/2020)

Nghị quyết số 04 ngày 21 tháng 9 năm 2020 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIII

Nghị quyết số 03 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIII (21/11/2020)

Nghị quyết số 03 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIII

Nghị Quyết số 01 ngày 15 tháng 9 năm 2020 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIII (21/11/2020)

Nghị Quyết số 01 ngày 15 tháng 9 năm 2020 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIII

Thông báo số 1712 ngày 12 tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Hồng Dân (13/10/2020)

Về việc treo cờ tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI

Thông báo số 1709 ngày 12 tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Hồng Dân (13/10/2020)

Về việc giới thiệu Chức danh và chữ ký của Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo số 25 ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng UBND huyện Hồng Dân (28/09/2020)

Thông báo Chức danh và chữ ký của Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Hồng Dân

Nội dung kỳ họp thứ 5 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy (25/09/2020)

Ngày 04/9/2020, tại kỳ họp lần thứ 5 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Hồng Dân, do đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy chủ trì cuộc họp, xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Lâm Trung Thành - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đoàn thể, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện.

Thông báo số 1709 ngày 09/09/2020 của UBND huyện Hồng Dân (09/09/2020)

Thông báo chức danh và chữ ký của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Hồng Dân.

Kế hoạch số 103 ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bạc Liêu (31/08/2020)

Về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới

Kế hoạch số 105 ngày 21 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bạc Liêu (31/08/2020)

Về việc phát triển y dược cổ truyền, kết hợp với y dược cổ truyền với y được hiện đại của tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.875.651 -  Email BBT:
minhtoandtt@gmail.com