Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (31/10/2022)

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (31/10/2022)

Cổng thông tin điện tử huyện xin được đăng toàn bộ nội dung Báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Công văn số 1175 ngày 17/10/2022 của Văn phòng HĐND - UBND huyện Hồng Dân (24/10/2022)

Về việc thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2022.

Công văn số 2451 ngày 22/08/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2022 (08/10/2022)
Icon Image

V/v Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2022.

Công văn số 712 ngày 31/08/2022 của Văn phòng HĐND-UBND huyện (05/09/2022)

V/v thực hiện Kế hoạch số 10/KH-BBT ngày 30/8/2022 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Công văn số 681/SVHTTTTDL-GĐ ngày 18/4/2022 của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (26/04/2022)

V/v phát động Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở".

Công văn số 395 ngày 17/02/2022 của UBND huyện Hồng Dân (29/03/2022)

V/v tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân cài đặt, sử dụng App "báo cháy 114".

Công văn số 364 ngày 16/2/2022 của UBND huyện Hồng Dân (29/03/2022)

V/v tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô năm 2022.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hồng Dân (14/03/2022)

UBND huyện Hồng Dân vừa ban hành Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Kế hoạch số 12 ngày 20/01/2022 (21/01/2022)

Về tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021-2025.

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: