Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 2540/UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện Hồng Dân (27/07/2021)

Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Công văn số 2915/UBND-KGVX ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu (20/07/2021)

V/v bổ sung hướng dẫn thực hiện một số nội dung giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 ( sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Công văn số 2887/UBND-KGVX)

Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu (20/07/2021)

Về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch số 51 ngày 26/3/2021 của UBND huyện Hồng Dân (12/07/2021)

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Nhà nước huyện Hồng Dân năm 2021.

Kế hoạch số 41 ngày 12/3/2021 của UBND huyện Hồng Dân (12/07/2021)

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Hồng Dân giai đoạn (2021-2025)

Kế hoạch 152 ngày 25/6/2021 của UBND huyện Hồng Dân (05/07/2021)

V/v phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu phi trên địa bàn huyện Hồng Dân, giai đoạn 2021-2026

Thông báo số 10 ngày 21/6/2021 của Văn phòng HĐND - UBND huyện Hồng Dân (21/06/2021)

Thông báo chức danh và chữ ký của Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện Hồng Dân

Kế hoạch số 01 ngày 28/5/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Hồng Dân (02/06/2021)

Về tổ chức kỳ họp thứ hai  (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) Hội đồng nhân dân huyện khóa XII

Công văn số 2022 ngày 29/5/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu (29/05/2021)

Về việc khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng

Công văn số 1954 ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu (26/05/2021)

Về việc tăng cường đảm bảo an toàn Covid - 19 trong các khu công nghiệp

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: