Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thông báo số 1709 ngày 09/09/2020 của UBND huyện Hồng Dân (09/09/2020)

Thông báo chức danh và chữ ký của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Hồng Dân.

Kế hoạch số 103 ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bạc Liêu (31/08/2020)

Về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới

Kế hoạch số 105 ngày 21 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bạc Liêu (31/08/2020)

Về việc phát triển y dược cổ truyền, kết hợp với y dược cổ truyền với y được hiện đại của tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020

Thông báo số 24 ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng UBND huyện (31/08/2020)

Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9 và treo cờ Tổ quốc

Kế hoạch số 126 ngày 11/8/2020 của UBND huyện (14/08/2020)

Về việc thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2020

Kế hoạch số 120/KH-BCĐ ngày 29/7/2020 của ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (31/07/2020)

Về việc chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Dân

Công văn số 1554 ngày 09-7-2020 của UBND huyện Hồng Dân (15/07/2020)

V/v triển khai thực hiện Công văn số 2945/UBND-KGVX ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Kế hoạch số 100 ngày 09-7-2020 của UBND huyện Hồng Dân (14/07/2020)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.

Thông báo số 61 của UBND huyện Hồng Dân (16/06/2020)

Thông báo kết quả điểm xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2020

Thông báo số 35 ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ban tổ chức cuộc thi sáng tác lời mới 20 bản tổ ĐCTT tỉnh Bạc Liêu (11/06/2020)

Thông báo Tổ chức Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bản tổ Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Bạc Liêu

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.875.651 -  Email BBT:
minhtoandtt@gmail.com