Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Kế hoạch
Kế hoạch số 89 ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu (23/03/2021)

Về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Kế hoạch số 06 ngày 19/02/2021 của Ủy ban Bầu cử huyện Hồng Dân (22/02/2021)

Về tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch số 15 ngày 21/01/2021 của UBND huyện Hồng Dân (18/02/2021)

Về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Dân

Kế hoạch số 31 ngày 03/02/2021 của UBND huyện Hồng Dân (04/02/2021)

Về việc kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Dân

Kế hoạch số 103 ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bạc Liêu (31/08/2020)

Về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới

Kế hoạch số 105 ngày 21 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bạc Liêu (31/08/2020)

Về việc phát triển y dược cổ truyền, kết hợp với y dược cổ truyền với y được hiện đại của tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020

Kế hoạch số 126 ngày 11/8/2020 của UBND huyện (14/08/2020)

Về việc thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2020

Kế hoạch số 120/KH-BCĐ ngày 29/7/2020 của ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (31/07/2020)

Về việc chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Dân

Kế hoạch số 100 ngày 09-7-2020 của UBND huyện Hồng Dân (14/07/2020)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.

Kế hoạch UBND huyện ngày 19 tháng 5 năm 2020 (22/05/2020)

Kế hoạch của UBND huyện triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh...

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: